Page 10 - BATERIE CENTRUM Katalog Mosquito 04-22
P. 10

MUCHO-NÁLEPKY     Mucho-nálepky ve tvaru květin jsou napuštěné vůní, která přitahuje mouchy a polétavý hmyz. Jsou určené k nalepení na vnitřní
     stranu okenních skel, na místo častého výskytu much. Neuvolňuje do vzduchu insekticidy ani výpary. Uchovávejte mimo dosah
     dětí a domácích zvířat. Po manipulaci si dobře umyjte ruce. Produkt obvykle nedráždí pokožku při kontaktu s kůží. Při zasažení očí
     vyplachujte několik minut pod tekoucí vodou.

     TR 357
     Mucho-nálepka – 1ks
     • Účinnost: 4 měsíce

     Prodejní balení: Fólie 1 ks

     TR 622
     Mucho-nálepka – 3ks
     • Účinnost: 4 měsíce
                                                          www.bcelectric.eu
     Prodejní balení: Fólie 3 ks
     Balení: 3/12 ks
        3ks mucho-nálepek v 1 balení                                     www.bateriecentrum.cz   •


                                                     8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15